07.06.2022

Raadiosageduste otsingutel

Meie meeskonnal on olnud väga tegus kevad. Üks suurematest väljakutsetest on olnud ülikooli eksamite ning satelliidi jaoks tehtava töö vahel aja jagamine.
Mais on enamus tööd olnud suunatud vajalike dokumentide ja aruannete valmistamiseks ja esitamiseks Arianespace-le, et kinnitada stardi nõuded ning vähendada riske, mis võivad ohustada raketi Vega-C lend VV-23 teisi kliente ja resisijaid. Aruandlus sisaldab ka vajalike skeemide ning kriitiliste alamsüsteemide detailide, nagu jõud ja tõukejõud, koostamist, satelliidil kasutatud materjalide loetelu esitamist, ning satelliidi käivitamise järjestuse ja ajastuse detailide esitamist. 

Raadioside antenn maajaamas. Foto: Viljo Allik

Oleme teavitanud kommunikatsiooniliitu ITU (International Telecommunication Union), et meie satelliit soovib meiega kosmosest suhelda kindlatel raadiosagedustel. See tähendab, et saame jätkata sarnaste kokkulepete teemadel läbirääkimisi IARU-ga (International Amateur Radio Union), kes samuti kontrollib sagedusi, mida plaanime kasutada. Üks osa kokkulepetest IARU-ga määrab, et me saame kasutada raadioamatööride sagedusi ESTCube-2 telemeetria ning muude osade kontrollimiseks, sellega seoses oleme lubanud ESTCube-2 kasutada digipeater’ina (digitaal-repiiter, sõnumite võimendi/edastaja) raadioamatööridele üle maailma. Meie satelliit võõrustab ka Kosmose Kõneposti kampaaniat, mis on suunatud uue generatsiooni raadioamatööride ja kosmoseentusiastide julgustamisele ja arendamisele Eestis.
Kuna paljud tehnilise tiimi liikmed tegelevad veel lõpueksamite ja lõputööde kaitsmisega, siis maikuus suuri tehnilisi hüppeid või läbimurdeid toimunud pole, kuid oleme rahul väiksemate ülesannete ja ettevalmistuste tegemisega. Juuni teise poolde on planeeritud töötuba, et alustada suviste tegevustega ja jätkata satelliidi testimisega.