ESTCube meeskond

Kosmose kõnepost

Kampaaniat on koolidele pikendatud kuni septembri lõpuni! Saada oma sõnum ESTCube-2 pardal kosmosesse!

Ootame Eesti koolide õpilasi saatma kosmosesse lühikest häälsõnumit. Kõigi üleslaetud sõnumite vahel loosime 50-100 sõnumit, mis saavad siis koha ESTCube-2 pardal.

Sõnumi pikkus on 6 sekundit. Sõnumi formaat on .mp3, .wav või .pcm. Sõnumi sisu ei tohi olla poliitiline, solvav või religioosne, samuti ei ole oodatud sisutühjad läkitused. Küll aga võib saata mõne toreda fakti Eesti kohta, luuletuse, mõistatuse või vanasõna. Sõnumid võivad olla ka võõrkeeles ning need saavad ka loosimisel väikese lisaeelise.

Enne sõnumi saatmist tutvu kampaania reeglitega. Kui vajad abi, et viia sõnum .WAV, .PCM või .MP3 formaati, loe meie juhendit.

Küsimuste korral palun võta ühendust estcube@estcube.eu või sirli.sarapuu@estcube.eu.

Lae üles fail

 

Nimi (kohustuslik väli!)

Email (kohustuslik väli!)
Sellele emailile saadame nime, mille järgi leiad enda saadetud heliklipi

 


Kampaania reeglid:

 1. Kampaania periood on 13.06 - 31.07, kampaaniat korraldab EESTI TUDENGISATELLIIDI SIHTASUTUS (edaspidi Korraldaja), registrikoodiga 90013271, asukoht W. Ostwaldi 1, Tartu 50411, Eesti, e-post: ESTCube@ESTCube.eu

 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

 1. Kampaanias osalemiseks (sõnumite saatmiseks) tuleb oma helifail mp3, WAV või PCM vormingus üles laadida veebilehel estcube.eu. Iga helifaili tohib üles laadida ainult üks kord. Korduvalt üles laetud samad failid kustutatakse valikust.

 1. Sõnumi pikkus võib olla kuni 6 sekundit.

 1. Soovituslikult võiks sõnumi sisu olla loominguline (näiteks kuid mitte ainult luuletus, mõistatus, vanasõna vm) või hariduslik (näiteks, kuid mitte ainult mõni fakt oma kooli, Eesti, kosmose kohta vm).

  1. Sõnumid, mis on esitatud mõnes võõrkeeles, osalevad valikus lisahäälega. 

 1. Sõnumi sisu ei tohi olla poliitiline, vulgaarne, religioosne, mõnd inimrühma solvav (vaenukõne) või muud moodi ühiskondlikele headele tavadele mittevastav. Sõnumid, mis kasvõi kaudselt neid teemasid puudutavad, eemaldatakse kampaaniast.

  1. Kampaania korraldajal on õigus otsustada, kas sõnum vastab kampaania tingimustele.

  2. Korraldaja eemaldatud sõnumi esitajale sellest eraldi teada ei anna.

 1. Juhul kui valituks osutuvad kaks samasisulist sõnumit (ka juhul kui sõnastus või sõnumi esitamise keel on erinevad), valitakse esimesena esitatud sõnum ning teised samasisulised sõnumid eemaldatakse valikust. 

 1. Üleslaadimise ajal küsitakse osaleja emaili aadressi, et saata sinna kinnitus üleslaadimise õnnestumise kohta ning meeldetuletus faili nime kohta.

 1. Kõikide kampaanias osalenud ja sõnumi saatnud osaliste vahel loositakse valiku alusel välja 50-100, kelle sõnumid ESTCube-2 pardal kosmosesse saadetakse. 

  1. Valikul arvestatakse punktis 5a, 6 ja 9b kirjas olevaid tingimusi.

 1. Korraldaja võtab 2022. aasta 31. augustiks ühendust väljavalitud sõnumite esitajatega.

 1.  Kampaania korraldamiseks vajalikke isikuandmeid sälitatakse üks aasta peale loosimise toimumist.

 1. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. 

 1. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kampaanias osalejaid Korraldaja sotsiaalmeedia ja kodulehe vahendusel.

 1. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult meilile: ESTCube@ESTCube.eu või sirli.sarapuu@estcube.eu