ESTCube meeskond

Kosmose kõnepost

Ootame Eesti koolide noori saatma kosmosesse lühikest häälsõnumit. Kõigist üleslaetud sõnumitest loositakse välja 50, mis saavad koha satelliidi pardal.

Sõnumi pikkus on 6 sekundit (maht 600kb) ja selle saab esitada klasside kaupa. Sõnumi sisu ei tohi olla poliitiline, solvav või religioosne, samuti ei ole oodatud sisutühjad läkitused. Küll aga võib saata mõne toreda fakti Eesti või oma kooli kohta, luuletuse, mõistatuse või vanasõna. Sõnumid, mis on esitatud mõnes koolis õpetatavas võõrkeeles, saavad loosimisel väikese lisaeelise.

Sõnumite loosimisel arvestatakse ka, et ühest koolist saab valituks maksimaalselt ühe klassi sõnum. Nii on rohkematel koolidel võimalus olla esindatud ESTCube-2 satelliidi lennul kosmoses.

Enne sõnumi saatmist tutvu kampaania reeglitega. Kui vajad abi, et viia sõnum .WAV, .PCM või .MP3 formaati, loe meie juhendit.

Küsimuste korral palun võta ühendust estcube@estcube.eu või sirli.sarapuu@estcube.eu.

Lae üles fail

 

Nimi (kohustuslik väli!)

Email (kohustuslik väli!)
Sellele emailile saadame nime, mille järgi leiad enda saadetud heliklipi

Kool

Klass


Kampaania reeglid:

 1. Kampaania periood on 4.05 - 10.06, kmapaaniat korraldab EESTI TUDENGISATELLIIDI SIHTASUTUS (edaspidi Korraldaja), registrikoodiga 90013271, asukoht W. Ostwaldi 1, Tartu 50411, Eesti, e-post: ESTCube@ESTCube.eu

 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

 3. Kampaanias osalemiseks (sõnumite saatmiseks) tuleb oma helifail WAV, PCM või MP3 vormingus üles laadida veebilehel estcube.eu. Iga helifaili tohib üles laadida ainult üks kord. Korduvalt üles laetud samad failid kustutatakse valikust.

 4. Sõnumi pikkus võib olla kuni 6 sekundit.

 5. Soovituslikult võiks sõnumi sisu olla loominguline (näiteks kuid mitte ainult luuletus, mõistatus, vanasõna vm) või hariduslik (näiteks, kuid mitte ainult mõni fakt oma kooli, Eesti, kosmose kohta vm).

  • Sõnumid, mis on esitatud mõnes Eesti üldhariduskoolides õpetatavatest võõrkeeltest, osalevad valikus lisahäälega. 

 6. Sõnumi sisu ei tohi olla poliitiline, vulgaarne, religioosne, mõnd inimrühma solvav (vaenukõne) või muud moodi ühiskondlikele headele tavadele mittevastav. Sõnumid, mis kasvõi kaudselt neid teemasid puudutavad, eemaldatakse kampaaniast.

  • Kampaania korraldajal on õigus otsustada, kas sõnum vastab kampaania tingimustele.

  • Korraldaja eemaldatud sõnumi esitajale sellest eraldi teada ei anna.

 7. Juhul kui valituks osutuvad kaks samasisulist sõnumit (ka juhul kui sõnastus või sõnumi esitamise keel on erinevad), valitakse esimesena esitatud sõnum ning teised samasisulised sõnumid eemaldatakse valikust. 

 8. Üleslaetava faili nimeks tuleb panna kooli nimi ja klassi number. Üleslaadimise ajal küsitakse osaleja emaili aadressi, et saata sinna kinnitus üleslaadimise õnnestumise kohta ning meeldetuletus faili nime kohta.

 9. Sõnumi võivad esitada Eesti üldhariduskoolide õpilased ja õpetajad klasside kaupa. 

  • Iga kooli klass võib esitada ühe sõnumi, kuid igast koolist võib oma sõnumi esitada mitu klassi. 

  • Valituks osutub kooli kohta aga maksimaalselt üks klass, mis tähendab, et juhul kui ühe kooli ühe klassi esitatud sõnum saab valitud, teised sama kooli teiste klasside sõnumide enam valikus ei osale. 

 10. Kõikide kampaanias osalenud ja sõnumi saatnud klasside seast valitakse juhusliku valiku alusel välja 50, kelle sõnumid ESTCube-2 pardal kosmosesse saadetakse. 

  • Valikul arvestatakse punktis 5, 6 ja 9 kirjas olevaid tingimusi.

 11. Korraldaja võtab 2022. aasta 31. juuliks ühendust väljavalitud sõnumite esitajatega.

 12.  Kampaania korraldamiseks vajalikke isikuandmeid sälitatakse üks aasta peale loosimise toimumist.

 13. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. 

 14. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kampaanias osalejaid Korraldaja sotsiaalmeedia ja kodulehe vahendusel.

 15. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult meilile: ESTCube@ESTCube.eu