17.03.2022

ESTCube-2 ühendatakse ainulaadne küberturbesüsteem

ESTCube-2, taustal Tartu Ülikooli ja CybExeri esindajad. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli Tartu observatoorium ja CybExeri koostöös on plaanis luua ESTCube-2 baasil satelliidi juhtimissüsteemist digitaalne kaksik. Kaksikul on samad funktsioonid, mida kasutatakse satelliidi juhtimisel, aga nende rakendamine ei mõjuta ESTCube-2 tööd. Kaksiku peal on võimalik katsetada ja arendada süsteemi vastupanu küberrünnetele ning täiustada saadud kogemuste põhjal originaaljuhtimissüsteemi.
Poolteist aastat kestev koostööprojekt on maailmas ainulaadne ja ESTCube-2-le lisanduv kloonitav küberturberakendus muudab selle veel huvitavamaks. Pikemas vaates võimaldab poolte ühine teadus- ja arendustöö luua uusi küberturbetööriistu ja -tooteid, mida saab kasutada satelliitjuhtimissüsteemides kogu maailmas. Koostöö loob mitmesuguseid uusi ja põnevaid jätkuprojektide võimalusi ka Eesti kosmoseklastrile.

Projekt on saanud toetust EASi rakendusuuringute programmist, mille ülesandeks on toetada ettevõtteid teadmusmahuka arendustöö käimalükkamisel, nõustamisel, rahastamisel ja sobivate koostööpartnerite leidmisel. Programmis toetuse saanud projekte rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi ning liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.