STR

Satelliidi struktuuri ülesandeks on hoida koos kogu satelliidi elektroonikat, pakkuda tuge küljepaneelidele, millel asuvad energia kogumiseks vajalikud päikesepaneelid. Ka Maaga side pidamiseks kasutatavad raadioantennid kinnituvad ühele küljepaneelile.
Satelliidi raam vastab mõõtudelt ja muudelt omadustelt Cubesat-standardile. Kuna kanderaketi stardil valitsevad väga karmid tingimused - eeskätt väga tugevad vibratsioonid - siis on ka raamile esitatavad nõuded väga kõrged. Maksimaalse vastupidavuse huvides on satelliidi masinprojekteerimise tarkvara abil optimeeritud raam välja lõigatud ühest alumiiniumitükist.

Kontaktisik: Paul Liias, paul.liias@estcube.eu