PL

Satelliidi peamiseks missiooniks on elektrilise päikesetuulepurje katsetamine. Selleks on vaja satelliidist välja kerida peenike alumiiniumtraat, mis laetakse elektriliselt +500 voldini, kasutades selleks elektronkahureid. Kõigeks selleks vajalik paikneb PL (Payload) moodulis.

Moodulis paiknevad:

  • Kõrgepingeahel, mis võimaldab traati pingestada +/- 500 voldiga
  • Pool, millele on keritud päikesetuulepurje traat. Traadi otsas on raskuseks 0.5 grammine alumiiniumist kera, mis lihtsustab traadi väljakerimist pöörlemise ajal.
  • Mootor traadi väljakerimiseks. Kasutusel on kosmosekõlbulik pieesoelektriline mootor, mille külge on kinnitatud pool traadiga.

Elektroonikaplaat, mis tegeleb kõrgepinge tootmisega traadi laadimiseks. (Nurgas on näha ka CAM, mis asub füüsiliselt samal plaadil.)

 

Elektroonikaplaat, kus asub mootor koos traadirulliga ning mootori juhtelektroonika.

Kontaktisik: Jouni Envall, jouni.envall@estcube.eu