MCS

Eesti tudengisatelliidiga peetakse sidet uue põlvkonna kosmosemissioonide juhtimise tarkvaga (MCS - ingl. k. Mission Control System), millega saab Maa pealt juhtida ESTCube-1 missiooni. Lahendus võimaldab jälgida satelliidi liikumist orbiidil, saata satelliidile käsklusi ning saada ülevaadet satellidilt vastuvõetud andmepakkettide sisust. Kõiki süsteemis olevaid andmeid on võimalik vaadata nii reaalajas kui ka tagasiulatuvalt kuni missiooni alguseni. Missioonijuhtimistarkvaraga saab juhtida ja jälgida ka maapealseid sidejaamasid ning nende komponente.

Eesti tudengisatelliidi missioonijuhtimistarkvara on esimene omataoline maailmas, olles vabavaraline ning veebipõhine. Vabavaralisus annab teistele tudengisatelliidi projektidele võimaluse kasutada Eestis loodud missioonijuhtimistarkvara ka oma satelliitide juures. Veebipõhisus tähendab, et tarkvara saab kasutada igas Internetiga varustatud punktis. Nii on võimalik luua ühtset maajaamade võrgustikku, tänu millele saab kas ESTCube-1 või mõne teise satelliidiga tihedamalt sidet pidada.

Missioonijuhtimistarkvara arendamisel juhendavad Eesti tudengeid rahvusvahelise tarkvaraarendusfirma CGI Eesti kosmoseprojekti meeskonna spetsialistid. Nende välja arendatud vabavaraline tarkvararaamistik Hummingbird on Eesti missioonijuhtimistarkvara selgrooks.

Missioonijuhtimistarkvara hakatakse kasutama Tartu Observatooriumis avatavas ESTCube-1 missioonijuhtimiskeskuses.

Kontaktisik: Urmas Kvell, urmas.kvell@estcube.eu