COM

Satelliidi kommunikatsioonisüsteem (ingl. k. Communications) võimaldab suhtlust satelliidi ja maapealsete sidejaamade vahel. Satelliidil on üks ühenduskanal info vastuvõtmiseks Maalt ja kaks ühenduskanalit info Maale saatmiseks. Aeglasel ühenduskanalil edastatkase perioodiliselt telegraafisignaali, mis annab edasi kõige olulisemat infot satelliidi hetkeolukorra kohta. Kiiremat  ühenduskanalit kasutatakse suuremate andmemahtude jaoks - nii piltide kui eksperimendi käigus kogutud andmete Maale saatmiseks. Sidepidamine satelliidiga toimub amatöörraadio 2-meetrisel lainealal ja 70-sentimeetrisel lainealadel.

Kontaktisisk: Andres Vahter, andres.vahter@estcube.eu