CDHS

Mida CDHS teeb?

CDHS (ingl. k. Command and Data Handling System) ehk Käsu- ja Andmehaldussüsteem on pardaarvuti, mis juhib satelliidi käitumist normaalolukorras. Pardaarvuti salvestab missiooni andmeid, infot alamsüsteemide tervise kohta ja edastab need COM-ile Maale saatmiseks. Käsu- ja Andmehaldussüsteem jooksutab ka ADCS-i (ingl. k. Attitude Determination and Control) ehk satelliidi orientatsiooni juhtiva süsteemi protsesse.

Pardaarvuti seestpoolt

Süsteemis on kaks STM32F103 ARM Cortex-M3 mikrokontrollerit, millest vaid üks on korraga sisse lülitatud. Juhul kui ühe mikrokontrolleriga peaks midagi juhtuma, lülitatakse ümber teisele ning satelliit jätkab oma tööd. Välised mäluseadmed on jagatud mõlema mikrokontrolleri vahel.

CDHS pardal on 3 SPI välkmälu (Spansion S25FL128P), igaüks 16 MB. Välkmälu kasutatakse suuremahuliste andmete hoiustamiseks: missioonilogi, kaamera pildid ja satelliidi tervishoiu info. Lisaks on pardal ka 5 SPI FRAM seadet (Ramtron FM25V20), igaüks 256 KB. FRAM ehk ferroelektrilist muutmälu kasutatakse failisüsteemide metaandmete, süsteemi failide ja CDHS püsivara koopiate tarbeks.

Seadmeid ja nende omadusi
No. Seade Omadus Väärtus
2 STM32F103VFT Välkmälu 768 KB
    Muutmälu 96 KB
    Taktsagedus .. 72 MHz
5 FM25V20 SPI ferroelektriline
muutmälu
256 KB (kokku 1280 KB)
    SPI taktsagedus .. 20 MHz
3 S25FL128P SPI välkmälu 16 MB (kokku 48 MB)
    SPI taktsagedus .. 20 MHz
1 DS3234 SPI reaalajakell  

Kontakt

Kontaktisik: Indrek Sünter,