ADCS

Satelliidi asendi määramise ja juhtimise alamsüsteem (ingl. k. Attitude Determination and Control System) eesmärgiks on teha kindlaks, milline on satelliidi asend orbiidil, kui kiiresti satelliit pöörleb ja vajadusel selle asendi ning kiiruse muutmine.

Asendi kindlaksmääramine

Satelliit on varustatud päikesesensorite, magnetomeetrite ja güroskoopidega. Kõigi nimetatud sensorite andmeid kombineerides on võimalik määrata satelliidi asend Maa ja Maa magnetvälja suhtes ning mõõta satelliidi pöörlemiskiirust.

Päikesesensorid koosnevad korpusest, milles on kaks pilu ja pilude taga asuvatest sensoritest koos vajaliku elektroonikaga. Pilu läbiv päikesekiirgus tekitab sensoritele valgustriibu, mille asukoha saab elektroonika abil kindlaks määrata. Asukoha järgi sensoritel saab arvutada, millise nurga all on antud sensor Päikese suhtes. Satelliidil on kokku kuus päikesesensorit (igal küljel üks), millest igaüks suudab Päikese suuna iseseisvalt määrata. Tulemusena näeb alati vähemalt üks päikesesensor Päikest ja satelliidi asend selle suhtes on alati määratav.

Magnetomeeter on seade magnetvälja suuna määramiseks. Selle abil on võimalik tuvastada magnetvälja suund satelliidi asukohas ja võrdluses pardal oleva Maa magnetvälja mudeliga satelliiti juhtida.

Pardal olevad güroskoobid mõõdavad satelliidi pöörlemiskiirust kõigi kolme telje ümber.

Satelliidi juhtimine

Satelliidi sensoritest saadud info põhjal on võimalik määrata satelliidi asend mistahes ajahetkel ja magnetvälja suund. Nii on võimalik arvutada, kui palju erineb satelliidi asend soovitust ja kuidas peaks satelliidi elektromagnetite tugevust seadistama, et saavutada soovitud asend ja pöörlemiskiirus.

Kontaktisik:  Andris Slavinskis, andris.slavinskis@estcube.eu