Raadioside

Raadiomajakas töötab uuesti.

Tehnilised detailid: pakettside

 • Sagedus: 437.505 MHz
 • FSK-modulatsiooni deviatsioon: 3.5 kHz
 • Modulatsioon: 2FSK
 • Saatevõimsus: 0.5 W
 • Andmeedastuskiirus: 9600 bitti sekundis
 • Satelliidi kutsung: ES5E-11
 • Pakettside formaat: AX.25 UI paketid
 • Andmehulk paketi kohta: kuni 239 baiti
 • Töötab: häälestusperioodil - põhiliselt Euroopa kohal, hiljem saadab perioodiliselt satelliidi olekut kajastavat telemeetriat 3 kuni 4 minutilise intervalliga

Tehnilised detailid: telegraafimajakas

 • Sagedus: 437.250 MHz
 • Modulatsioon: CW ehk telegraafisignaal
 • Saatevõimsus: 0.1 W
 • Andmeedastuskiirus: umbes 9 bitti sekundis, morsesignaali kiirus 18 sõna minutis
 • Majaka kutsung: ES5E/S
 • Saateperiood: 3 to 4 minutit
 • Saateformaat: lisaks kutsungile põhiliselt tähtedega kodeeritud kuuteistkümnendkoodis numbrid (vt. teisendustabelit altpoolt)

Nõuded vastuvõtujaamale

Telegraafimajaka vastuvõtuks on vaja väga lihtsat varustust, piisab mõneelemendilisest yagiantennist ja telegraafirežiimi omavast raadiojaamast või tarkvaralisest raadiost (SDR). Pakettside puhul on nõuded palju kõrgemad, järgnevalt on toodud ESTCube-1 pakettside vastuvõtuks sobiva minimaalse näidisjaama kirjeldus:

 • 70 cm laineala (rist)yagiantenn võimendusega 16 dBi või enam
 • Madala müraga 70 cm laineala eelvõimendi
 • Antenne nii asimuudis kui kõrguses suunav pööraja
 • 9600 bps pakettside toega transiiver
 • G3RUH-tüüpi TNC (nt. Kantronics KPC-9612+) või tarkvaraline raadio (SDR) sobiva tarkvaraga (nt. https://www.cgran.org/wiki/ESTCube-1Receiver põhinev)
 • Pakettsidet võib vastu võtta ka audiomodemi programmidega: AGWPE, MixW, Linux Soundmodem, MultimonNG jne.

Orbiidi info

Meie satelliidil on nüüd ametlikult satelliidinumber olemas 2013-021C. 7. mai õhtupooliku seisuga olid NORAD-ist pärit TLE-d järgmised:

2013-021C        
1 39161U 13021C  13127.51954931 -.00000050 00000-0 00000+0 0  17
2 39161 98.1290 205.9903 0008586 231.4152 242.5727 14.68885660  27

Edaspidi tasub uuendada orbiidi parameetreid kord mõne päeva tagant kuni ca kord nädalas. Kõige lihtsam on seda teha NORAD-i kaudu: vt. http://www.celestrak.com/NORAD/elements/.

 

Kuidas vastuvõetud andmeid satelliidimeeskonnale saata?

Aadressile es5e@estcube.eu .

Kui saadata vastuvõetud andmed ülaltoodud e-maili aadressile, palun lisage ka lisainfot:

 • Teie nimi
 • Teie raadiokutsung (kui teil on)
 • Skype kontakt (kui soovite)
 • Vastuvõtukoha geograafilised koordinaadid või WWL lokaator (leia oma asukoht nt. http://no.nonsense.ee/qthmap/ )
 • Signaali vastuvõtuaeg maailmaajas (suveajal Eesti aeg - 3 tundi, talveajal Eesti aeg - 2 tundi, kujul day:hour:minute:second)
 • Signaali lõpuaeg maailmaajas (päev:tund:minut:sekund)
 • Telegraafimajaka info teksti kujul (kui võtsite seda vastu)
 • Pakettside paketid kas binaarse kirja manusena või dekodeeritud AX.25 paketid ASCII HEX formaadis (kui võtsite seda vastu)

Huvitav ja ka kasulik oleks järgnev lisainformatsioon:

 • Vastuvõtuks kasutatud varustuse lühikene kirjeldus
 • Signaal-müra suhte vahemik (min-max dB) või
 • Signaali tugevuse vahemik (min-max S-meetri näit)
 • Raadioühenduse kvaliteedi hinnang (nt. perioodiline signaali nõrgenemine, signaali järsk kadumine jms)
 • Muud raadiosidega seotud kommentaarid