Missiooni faasid

 1. Kanderakett viib satelliidi kosmosesse ja satelliit visatakse sellest orbiidile.
 2. Satelliit käivitub 5 minutit pärast orbiidile jõudmist ja hakkab tegema esialgseid süsteemikontrolle elektroonika töökorra kindlaks tegemiseks.
 3. 30 minutit pärast kanderaketist eraldamist vabastatakse satelliidi raadioantennid ning saab võimalikuks side Maaga.
 4. 40 minutit pärast orbiidile jõudmist käivitatakse satelliidi raadiomajakas, mis hakkab saatma sõnumeid Maale (majaka signaali vastuvõtt on esimene hetk, kui on võimalik tuvastada satelliidi toimimine orbiidil)
 5. Satelliidi majakas hoitakse töös mõned päevad, et saada infot satelliidi seisukorrast ja kindlasti mõned majaka sõnumid kätte saada.
 6. Satelliit käivitab kõik alamsüsteemid ja jääb ootama käske maapealselt sidekeskuselt.
 7. Sidekeskuse vahendusel tehakse satelliidile diagnostikat ja vajadusel laetakse tarkvarauuendusi.
 8. Satelliidi juhuslik pöörlemine orbiidil stabiliseeritakse, seejärel tehakse pilte satelliidil oleva kaameraga.
 9. Algab põhimissioon: satelliit pannakse elektromagnettõukurite abil pöörlema, algab päikesepurje traadi väljakerimine. Traadi väljakerimisest saadakse kinnitust pardakaamera ja satelliidi pöörlemiskiiruse muutuse mõõtmise abil.
 10. Päikesepurje elemendi väljakerimine lõppeb ja traat pingestatakse. Algab põhimissioon, mille käigus mõõdetakse purjele mõjuvat jõudu.
 11. Elektrilise päikesepurje efekti katse järel rakendatakse purje traat tööle plasmapidurina.