Satelīts

Veiksmīgai misijas izpildei, satelītam ir jāveic vairāki uzdevumi: sākot no radiosakaru uzturēšanas ar Zemi un elektropadeves nodrošināšanas līdz orientācijas koriģēšanai, attēlu uzņemšanai un, kā galvenajai misijai, pavediena iztīšanai un uzlādēšanai.

 
Satelīts sastāv no sekojošām apakšsistēmām:
 
  • ADCS – orientācijas noteikšanas un kontroles sistēma;
  • CAM – kamera Zemes un iztītā pavediena attēlu uzņemšanai;
  • CDHS –komandu un datu pārvaldes sistēma, satelīta galvenais bortdators;
  • COM – sakaru sistēma radiosakaru nodrošināšanai ar Zemi;
  • EPS – elektropadeves nodrošināšanas sistēma;
  • PL – derīgā krava jeb eksperimenta instrumenti (pavediens, tā iztīšanas sistēma un elektronu lielgabals);
  • STR – satelīta struktūra (rāmis, sānus nosedzošie paneļi un radioantenas);
  • SYS – sistēmas inženierija.
Zemes segments ietver:
 
  • GS – Zemes stacijas sakaru uzturēšanai ar satelītu;
  • MCS – misijas vadības sistēma, ar kuras palīdzību tiek veikta satelīta kontrole. 

Latviešu un igauņu sadarbības rezultātā ir aizsākta Satelītu tehnikas un tehnoloģiju latviešu-angļu-igauņu vārdnīca.