Kas ir ESTCube-1?

Igaunijas studentu satelīta jeb mākslīgā pavadoņa ESTCube-1 projekts aizsākās 2008. gada vasarā Tartu Universitātē. Projekta mērķi ir veicināt zināšanu apguvi par kosmosa tehniku un tehnoloģijām, kā arī sniegt iespēju studentiem gūt praktisku pieredzi to izstrādē. Satelīts ESTCube-1 tika palaists 2013. gada 7. maijā.
 
Projekts bijis izcils mācību līdzeklis dažādās zinātnes, tehnoloģiju un matemātikas disciplīnās un nodrošinājis neskaitāmus kursa darbus, kā arī gandrīz pussimtu diplomdarbu. Sagaidāms, ka apmācītie un pieredzi guvušie speciālisti veidos vidi satelīttehnoloģiju attīstībai arī turpmāk. ESTCube-1 devums ir arī sabiedrības izglītošana un iedvesmošana, jo paplašinājušās zināšanas un interese par Visuma izpēti Igaunijā. ESTCube-1 komandā darbojas ne tikai dažādu līmeņu studenti no Igaunijas, bet arī studenti no Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Ukrainas, Somijas un Amerikas Savienotajām Valstīm. Kopš programmas uzsākšanas ir izveidota starptautiska sadarbība starp Igauniju, Somiju, Latviju, Zviedriju, Vāciju un Dāniju. Sadarbību ar Latviju veicinājuši kopīgi projekti, vasaras skolas, Erasmus prakses un studiju apmaiņas programmas. Liels ieguldījums nācis no Tartu Universitātē studējošajiem latviešiem. ESTCube-1 projektā strādājuši un strādā septiņi latvieši.
 
Tartu Universitātē studē Andris Slavinskis, Kārlis Zālīte un Kaspars Laizāns. Andris studē doktorantūrā un vada satelīta orientācijas noteikšanas un kontroles sistēmas (ADCS) izstrādi. Doktorantūrā studē arī Kārlis, kurš ir piedalījies komandu un datu pārvaldes sistēmas (CDHS) izstrādē. Kaspars maģistrantūrā studējis metroloģiju un ESTCube-1 projektā ir komandu un datu pārvaldes sistēmas elektronikas inženieris.